തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ റെസിഡന്റ് ഇന്റർവ്യൂ|Resident interview in Thiruvananthapuram

 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ റെസിഡന്റ് ഇന്റർവ്യൂ|Resident interview in Thiruvananthapuram തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ റെസിഡന്റ് ഇന്റർവ്യൂ

തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പീഡിയാട്രിക് നെഫ്രോളജി സീനിയർ റെസിഡന്റ് തസ്തികയിൽ രണ്ട് ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് വാക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും.

Join Whatsapp Group for job News HERE

Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

ഏപ്രിൽ 3ന് രാവിലെ 10.30നാണ് അഭിമുഖം.

ഡി.എം അല്ലെങ്കിൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഇൻ പീഡിയാട്രിക് നെഫ്രോളജി / ഡി.എം. ഇൻ നെഫ്രോളജി എന്നിവയുള്ളവർക്കു പങ്കെടുക്കാം.

പ്രതിമാസ വേതനം 70,000 രൂപ.

താത്പര്യമുള്ളവർ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, ജനനതീയതി, മുൻപരിചയം, മേൽവിലാസം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും സഹിതം കോളജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഓഫീസിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകണം.


വയനാട് ജില്ലയിൽ ഓപ്പറേറ്റർ കം ക്ലർക്ക് നിയമനം|Operator Cum Clerk Vacancy in Wayanadഭവന നിർമാണ വകുപ്പിൽ ഒഴിവ്|Vacancy in Housing Departmentഇടുക്കി ജില്ലയിൽ റസിഡന്റ് ഇന്റർവ്യൂ|Resident interview in Idukkiകണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വൊളന്റിയർമാരെ തെഞ്ഞെടുക്കുന്നു|Volunteers Vacancy in Kannurരാജ്യത്തെ വിവിധ എയർപോർട്ടിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം|Job Vacancies in Airports

kerala job in Kerala,kerala job portal,kerala jobs online,online jobs in kerala,work from home jobs in kerala,kerala state job portal,kerala jobs portal,online jobs at kerala,online jobs kerala,urgent job vacancies in ernakulam, state job portal,urgent job vacancies in kerala, online jobs for students in kerala,private job vacancies in kerala,urgent jobs in kerala, job vacancies in kerala for freshers 2021,state job portal kerala,kerala state job portal login, best jobs in kerala,jobs in malayalam


Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.