കേരള PSC LP സ്കൂൾ ടീച്ചർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 75400 വരെ ശമ്പളം|Kerala PSC L School Teacher Notification 2023

 കേരള PSC LP സ്കൂൾ ടീച്ചർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 75400 വരെ ശമ്പളം|Kerala PSC L School Teacher Notification 2023


കേരള PSC LP സ്കൂൾ ടീച്ചർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 75400 വരെ ശമ്പളം |Kerala SC 75+ ഒഴിവുകൾ


കേരള PSC ഇപ്പോൾ LP സ്കൂൾ ടീച്ചർ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നതിന്  യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ  നിന്നും ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ  മുഖേന ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
  • തസ്തികയുടെപേര് LP School Teacher
  • ഒഴിവുകളുടെഎണ്ണം 79
  • അവസാന തീയതി 01/02/2023

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:


SSLC വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം യോഗ്യത ഉണ്ടാകണം.

അല്ലെങ്കിൽ പ്രീഡിഗ്രി വിജയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീഡിഗ്രിക്കു തത്തുല്യം യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

അല്ലെങ്കിൽ കേരളം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ വിജയിച്ചിരിക്കണ൦.

കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന TTC പരീക്ഷ വിജയിച്ചിരിക്കണം.

KTET പരീക്ഷ വിജയിച്ചവർ.

പ്രായ പരിധി:


18 മുതൽ 41 വയസ് വരെ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ  ആയിരിക്കണം. 02.01.1982 നും  01.01.2004 നും ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. യാതൊരു കാരണവശാലും  ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥക്ക് വിധേയമായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള  പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്  വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ പൊതുവ്യവസ്ഥകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.


ശമ്പളം Salary LP School Teacher


പ്രതിമാസം Rs.35,600 – 75,400/-  രൂപ വരെ പ്രസ്തുത തസ്തികയ്ക്കായി ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നു.


ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. വിവിധ ജില്ലകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടക്കുന്നത്.


അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി How to apply Kerala PSC L School Teacher 

ഉദ്യോഗാർഥികൾ കേരള PSC ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം.

ഒറ്റത്തവണ റെജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം ആണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനു ശേഷം യൂസർ ഐഡി, പാസ്സ്‌വേർഡ് എന്നിവ നൽകി ലോഗ് ഇൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക.

പ്രസ്‌തുത തസ്തികയോടൊപ്പം കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയുക.

ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെപ്രൊഫൈലിലെ ‘My applications’ എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാം.NOTIFICATION
NOTIFICATION 2
OFICIAL WEBSITE 


RCF Railway റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം|RCF Railway Recruitment 2023

ഇന്റലിജന്‍സ് ബ്യൂറോയില്‍ 1675 ഒഴിവ് - കേരളത്തിലും ഒഴിവ്|Intelligence Bureau Recruitment 2023

Digital India റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 –പ്രതിവർഷം 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ ശമ്പളം |Digital India Recruitment 2023

കേരള PSC LP സ്കൂൾ ടീച്ചർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 75400 വരെ ശമ്പളം|Kerala PSC L School Teacher Notification 2023


കേരള സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പില്‍ പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് സ്ഥിര ജോലി|Kerala Social Justice Department Recrutment 2023
പാരാ ലീഗൽ വളണ്ടിയർ നിയമനം | Para legal volunteers Recruitmentപുതുക്കാതിരുന്ന എംപ്ലോയ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാൻ അവസരം| Employment Registration Renewal Keralaതിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സൗജന്യ PSC പരിശീലനം| Free PSC Coaching in Trivandrumഅംഗണവാടി വർക്കർ, ഹെൽപ്പർ ഒഴിവ്| Anganwadi Worker Job vacancy Keralaനാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ നിയമനം |National Ayush Mission Job Vacancyകേരള ടൂറിസം വകുപ്പിനു കീഴിൽ ജോലി|Kerala Tourism Department job vacancyഇന്റലിജന്‍സ് ബ്യൂറോയില്‍ 1675 ഒഴിവ് - കേരളത്തിലും ഒഴിവ്|Intelligence Bureau Recruitment 2023കേരള സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പില്‍ പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് സ്ഥിര ജോലി|Kerala Social Justice Department Recrutment 2023

kerala job in Kerala,kerala job portal,kerala jobs online,online jobs in kerala,work from home jobs in kerala,kerala state job portal,kerala jobs portal,online jobs at kerala,online jobs kerala,urgent job vacancies in ernakulam, state job portal,urgent job vacancies in kerala, online jobs for students in kerala,private job vacancies in kerala,urgent jobs in kerala, job vacancies in kerala for freshers 2021,state job portal kerala,kerala state job portal login, best jobs in kerala,jobs in malayalam


Post a Comment

1 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.