ഭവന നിർമാണ വകുപ്പിൽ ഒഴിവ്|Vacancy in Housing Department

 ഭവന നിർമാണ വകുപ്പിൽ ഒഴിവ്|Vacancy in Housing Department ഭവന നിർമാണ വകുപ്പിൽ ഒഴിവ്

ഭവന നിർമ്മാണ സാങ്കേതിക വിഭാഗം) വകുപ്പ് - പ്ലാൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെയോ ഏതാണോ ആദ്യം അതുവരെ ആയിരിക്കും നിയമനം.

Join Whatsapp Group for job News HERE

Download & Install Job Search India App for daily Job Updatesനോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്:-CLICK HERE

വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്:-CLICK HERE


CRPFൽ കോൺസ്റ്റബിൾ ആകാം|Vacancy in CRPFഫിഷറീസ് വകുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു|Vacancy in Fisheries Departmentമലബാർ കാൻസർ സെന്ററിൽ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ|Vacancies in Malabar Cancer Centreശ്രീ ചിത്തിരയിൽ ഇന്റർവ്യൂ|Vacancy in Shri Chithiraവയനാട് ജില്ലയിൽ ഓപ്പറേറ്റർ കം ക്ലർക്ക് നിയമനം|Operator Cum Clerk Vacancy in Wayanad

kerala job in Kerala,kerala job portal,kerala jobs online,online jobs in kerala,work from home jobs in kerala,kerala state job portal,kerala jobs portal,online jobs at kerala,online jobs kerala,urgent job vacancies in ernakulam, state job portal,urgent job vacancies in kerala, online jobs for students in kerala,private job vacancies in kerala,urgent jobs in kerala, job vacancies in kerala for freshers 2021,state job portal kerala,kerala state job portal login, best jobs in kerala,jobs in malayalam


Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.