ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിൽ ഒഴിവുകൾ|Vacancies in Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research

 ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിൽ ഒഴിവുകൾ|Vacancies in Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Researchജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിൽ ഒഴിവുകൾ

Community-verified icon


ഗവേഷണ പദ്ധതിയിൽ ഒഴിവുകൾ പാലോട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വിവിധ ഗവേഷണ പദ്ധതികളിലായി ഒഴിവുകൾ

Join Whatsapp Group for job News HERE

Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

ജൂനിയർ പ്രൊജക്ട് ഫെല്ലോ

ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത: MSc ബോട്ടണി

പരിചയം: ഒരു വർഷംഅഭികാമ്യം: കൺസർവേഷൻ വശങ്ങളിൽ

പരിചയം

പ്രായപരിധി: 36 വയസ്സ് 

ശമ്പളം: 22,000 രൂപ

ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: മാർച്ച് 29

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്:- CLICK HERE


പ്രൊജക്ട് ഫെല്ലോ

ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത: MSc ബോട്ടണി 

അഭികാമ്യം: ടിഷ്യു കൾച്ചർ/ പ്ലാന്റ് കൺസർവേഷൻ തന്ത്രങ്ങളിൽ ഗവേഷണ

പരിചയം

പ്രായപരിധി: 36 വയസ്സ് ശമ്പളം: 22,000 രൂപ

ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: മാർച്ച് 27

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്:-CLICK HERE


വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക

വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്:-CLICK HERE


കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷൻ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു|IT Mission vacanciesകാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിൽ ഒഴിവുകൾ|Vacancies under Agricultural Universityഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒഴിവ്|Vacancy in Forest Research Instituteഎറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിയുക്തി ജോബ് ഫെയർ|Job Fair in Ernakulam districtഅങ്കണവാടികളിൽ ജോലി നേടാം|Job in Anganwadis

kerala job in Kerala,kerala job portal,kerala jobs online,online jobs in kerala,work from home jobs in kerala,kerala state job portal,kerala jobs portal,online jobs at kerala,online jobs kerala,urgent job vacancies in ernakulam, state job portal,urgent job vacancies in kerala, online jobs for students in kerala,private job vacancies in kerala,urgent jobs in kerala, job vacancies in kerala for freshers 2021,state job portal kerala,kerala state job portal login, best jobs in kerala,jobs in malayalamDownload & Install Job Search India App for daily Job Updates


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.