ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒഴിവ്|Vacancy in Forest Research Institute

 ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒഴിവ്|Vacancy in Forest Research Institute
ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒഴിവ്

തൃശൂർ പീച്ചിയിലെ കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ രജിസ്ട്രാർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Join Whatsapp Group for job News HERE

Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത: ബിരുദാനന്തര ബിരുദം

പരിചയം: 15 വർഷം


മുൻഗണന: MBA/ LLB/ R & D ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പരിചയം അഭികാമ്യം: പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാറ്റ്ഡിപ്ലോമ


പ്രായപരിധി: 55 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 68,700 - 1,10,400 രൂപ


യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ അപേക്ഷ ദി രജിസ്ട്രാർ, കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, പീച്ചി, തൃശൂർ- 680 653 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കണം.


അപേക്ഷ എത്തേണ്ട അവസാന തിയതി: ഏപ്രിൽ4

 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്:-CLICK HERE

വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്:-CLICK HEREകണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ|Kannur District Medical Officer Pharmacist Interviewപാലക്കാട് ജില്ലയിൽ റിസോഴ്സ്പേഴ്സൺ ഒഴിവ്|Resource Person Vacancy in Palakkad DistrictSIDC-ൽ ജോലി ഒഴിവ്|Job Vacancy in KSIDCകേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷൻ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു|IT Mission vacanciesകാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിൽ ഒഴിവുകൾ|Vacancies under Agricultural University

kerala job in Kerala,kerala job portal,kerala jobs online,online jobs in kerala,work from home jobs in kerala,kerala state job portal,kerala jobs portal,online jobs at kerala,online jobs kerala,urgent job vacancies in ernakulam, state job portal,urgent job vacancies in kerala, online jobs for students in kerala,private job vacancies in kerala,urgent jobs in kerala, job vacancies in kerala for freshers 2021,state job portal kerala,kerala state job portal login, best jobs in kerala,jobs in malayalam


Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.