കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ|Kannur District Medical Officer Pharmacist Interview

 കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ|Kannur District Medical Officer Pharmacist Interviewകണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ

Community-verified iconകണ്ണൂർ: പിണറായി സിഎച്ച്സിയിൽ തദ്ദേശ വകുപ്പിന് കീഴിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എംബിബിഎസ്, ഫാർമസിസ്റ്റ് അലോപ്പതി തസ്തികയിലേക്ക് താൽക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 2023 ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.

Join Whatsapp Group for job News HERE

Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇൻറർവ്യു മാർച്ച് 16നും മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇൻറർവ്യു മാർച്ച് 20നും രാവിലെ 10.30m.

കേരള പിഎസ്സി അംഗീകരിച്ച യോഗ്യത വേണം. അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇൻറർവ്യൂവിൽ ഹാജരാക്കണം.


ഫോൺ നമ്പർ:-0490 238 2710


IMKയിൽ അവസരങ്ങൾ|Vacanciies at IIMKകേരള സർക്കാരിന്റെ ധനകാര്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കിഫ്ബിയിൽ ഒഴിവുകൾ|Vacancies in KIFBമലബാർ കാൻസർ സെന്ററിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ|Various vacancies in Malabar Cancer Centreകേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിനു കീഴിലുള്ള NATPACയിൽ ഒഴിവ്|Vacancy in NATPACഅങ്കണവാടികളിൽ ജോലി നേടാം|Job in Anganwadis

kerala job in Kerala,kerala job portal,kerala jobs online,online jobs in kerala,work from home jobs in kerala,kerala state job portal,kerala jobs portal,online jobs at kerala,online jobs kerala,urgent job vacancies in ernakulam, state job portal,urgent job vacancies in kerala, online jobs for students in kerala,private job vacancies in kerala,urgent jobs in kerala, job vacancies in kerala for freshers 2021,state job portal kerala,kerala state job portal login, best jobs in kerala,jobs in malayalam


Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.