നവകേരളം കർമപദ്ധതിയിൽ അവസരം|Vacancies in Navkerala Action Plan

 നവകേരളം കർമപദ്ധതിയിൽ അവസരം|Vacancies in Navkerala Action Plan നവകേരളം കർമപദ്ധതിയിൽ അവസരം


നവകേരളം കർമപദ്ധതി സംസ്ഥാന ഓഫീസിൽ കരാർ അല്ലെങ്കിൽ അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു ഡാറ്റാ അനലിസ്റ്റ് ഒഴിവുണ്ട്.

Join Whatsapp Group for job News HERE

Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

യോഗ്യത:-കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ബി ടെക് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എം സി എ. സമാന തസ്തികയിൽ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രായപരിധി:-50 വയസ്.


വെള്ള പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷയും ബയോഡാറ്റയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പും സഹിതം ഏപ്രിൽ 10 നകം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ, നവകേരളം കർമപദ്ധതി, ബി എസ് എൻ എൽ ഭവൻ മൂന്നാം നില, ഉപ്പളം റോഡ്, സ്റ്റാച്യു തിരുവനന്തപുരം 695001 വിലാസത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണം.


ഫോൺ നമ്പർ:-0471 244 9939

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൺസൾട്ടന്റ് നിയമനം|Consultant Recruitment in PalakkadNISHൽ ജോലി നേടാം|Vacancy in NISHഅങ്കണവാടി വർക്കർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു|Anganwadi Worker Vacancyകേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി KASEൽ ഒഴിവുകൾ|Vacancies in KASEസ്പൈസസ് ബോർഡ് നിയമനം നടത്തുന്നു|Vacancies in Spices Board

kerala job in Kerala,kerala job portal,kerala jobs online,online jobs in kerala,work from home jobs in kerala,kerala state job portal,kerala jobs portal,online jobs at kerala,online jobs kerala,urgent job vacancies in ernakulam, state job portal,urgent job vacancies in kerala, online jobs for students in kerala,private job vacancies in kerala,urgent jobs in kerala, job vacancies in kerala for freshers 2021,state job portal kerala,kerala state job portal login, best jobs in kerala,jobs in malayalam


Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.