അങ്കണവാടി വർക്കർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു|Anganwadi Worker Vacancy

 അങ്കണവാടി വർക്കർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു|Anganwadi Worker Vacancy അങ്കണവാടി വർക്കർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകര ഐ.സി.ഡി.എസ് പരിധിയിലുള്ള ഒഞ്ചിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ വനിതകളിൽ നിന്നും അങ്കണവാടി വർക്കർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

Join Whatsapp Group for job News HERE

Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിന് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രായപരിധി: 01/01/2023 ന് 46 വയസ്സ് കഴിയാൻ പാടുള്ളതല്ല.

വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി പാസ്സായിരിക്കണം.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതി ഏപ്രിൽ 10 വൈകുന്നേരം 4 മണി.


ഫോൺ നമ്പർ:-0496 250 1822

ഫോൺ നമ്പർ:-91889 58877

ഫോൺ നമ്പർ:-94967 29331


ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജിയിൽ ഒഴിവുകൾ|Jobs in Institute of Fisheries Technologyകണ്ണൂർ ജില്ലാ ലീഗൽ സർവ്വീസസ് അതോറിറ്റിയിൽ ഒഴിവുകൾ|Vacancies in Kannur District Legal Services Authorityകണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഓവർസിയർ നിയമനം|Vacancy For Overseer in Kannurപാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൺസൾട്ടന്റ് നിയമനം|Consultant Recruitment in PalakkadNISHൽ ജോലി നേടാം|Vacancy in NISH

kerala job in Kerala,kerala job portal,kerala jobs online,online jobs in kerala,work from home jobs in kerala,kerala state job portal,kerala jobs portal,online jobs at kerala,online jobs kerala,urgent job vacancies in ernakulam, state job portal,urgent job vacancies in kerala, online jobs for students in kerala,private job vacancies in kerala,urgent jobs in kerala, job vacancies in kerala for freshers 2021,state job portal kerala,kerala state job portal login, best jobs in kerala,jobs in malayalam


Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.