കേരള സർക്കാരിന്റെ കിർടാഡ്സ് വകുപ്പിൽ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം|KIRTDAS Job Kerala

 കേരള സർക്കാരിന്റെ കിർടാഡ്സ് വകുപ്പിൽ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം.
kirtdas-jobs-kerala

 കേരള സർക്കാരിന്റെ കിർടാഡ്സ് വകുപ്പിൽ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം.


കേരള സർക്കാരിന്റെ  കിർടാഡ്സ് വകുപ്പ് നടത്തുന്ന പുതിയ പ്രോജക്ടിലേക്ക്  രണ്ട് ഒഴിവിൽതാത്കാലിക കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  പട്ടികവർഗ്ഗ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Join Whatsapp Group for job News HERE

Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

പ്ലസ്ടുവോ അതിനുമുകളിലോ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും പാരമ്പര്യവൈദ്യ ചികിത്സയിൽ പ്രാഥമിക അറിവ്


സാലറി വിവരങ്ങൾ

പ്രതിമാസം 29000 രൂപ ഓണറേറിയമായി ലഭിക്കും  അതിനോടൊപ്പം നിബന്ധനപ്രകാരം 2000 രൂപ യാത്രാബത്ത  ലഭിക്കും.


കാലാവധി

ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ എട്ടുമാസത്തേക്കാണ്  നിയമനം ലഭിക്കുക


പ്രായപരിധി

അപേക്ഷകർക്ക് 01/01/2023 ന് 41 വയസ്സിൽ കൂടുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.


അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിധം:

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയ kirtads.kerala.gov.in ലെ google form മുഖേന ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകൾ 15/07/2023 ന് വൈകുന്നേരം 5.00 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന തീയതി ഫോൺ മുഖേനയോ, ഇ-മെയിൽ സന്ദേശം വഴിയോ അറിയിക്കുന്നതാണ്. തപാൽ അറിയിപ്പ് നൽകുന്നതായിരിക്കില്ല.

For notification details CLICK HERE

Apply Online CLICK HERE


മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സർക്കാർ താത്കാലിക ജോലി ഒഴിവുകൾ.പ്ലസ്ടു ഉള്ളവർക്ക് എയർപോർട്ടിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.കേരള സർക്കാർ പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ നേടാവുന്ന ജോലി ഒഴിവുകൾ, വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലിഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽയോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ജോലി നേടാൻ അവസരം

kerala job in Kerala,kerala job portal,kerala jobs online,online jobs in kerala,work from home jobs in kerala,kerala state job portal,kerala jobs portal,online jobs at kerala,online jobs kerala,urgent job vacancies in ernakulam, state job portal,urgent job vacancies in kerala, online jobs for students in kerala,private job vacancies in kerala,urgent jobs in kerala, job vacancies in kerala for freshers 2021,state job portal kerala,kerala state job portal login, best jobs in kerala,jobs in malayalam


Download & Install Job Search India App for daily Job Updates


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.