പത്തനംതിട്ട ചെന്നീർക്കര ഗവ. ഐ.ടി.ഐ യിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജനറൽ ട്രേഡിൽ ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ ഒഴിവിലേക്ക്

പത്തനംതിട്ട ചെന്നീർക്കര ഗവ. ഐ.ടി.ഐ യിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജനറൽ ട്രേഡിൽ ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ ഒഴിവിലേക്ക് 

ITI Instructor Vcancy


 പത്തനംതിട്ട ചെന്നീർക്കര ഗവ. ഐ.ടി.ഐ യിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജനറൽ ട്രേഡിൽ ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ ഒരു ഒഴിവിലേക്ക് 


ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്/കേറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ ഡിഗ്രി/ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജനറൽ ട്രേഡിൽ ഐടിഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എൻ.റ്റി.സി/ എൻ.എ.സി.)

യോഗ്യതയും പ്രവർത്തി പരിചയവും ഉള്ളവർക്ക് അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും സഹിതം ഈ മാസം 22 ന് രാവിലെ 11 ന് ചെന്നീർക്കര ഐ ടി ഐ യിൽ നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിന് പങ്കെടുക്കാം.

ഫോൺ നമ്പർ

0468 225 8710

Gulf Job News
Apply Here
For Latest Jobs in English
Check Here
തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍
Click Here
Join Telegram channel
Join Here

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.