ലീല പാലാസ്,രവിസ് ഹോട്ടൽ & റിസോർട്ടിലും ജോലി നേടാം|HOTEL LEELA PALACE Jobs

 ലീല പാലാസ്,രവിസ് ഹോട്ടൽ & റിസോർട്ടിലും ജോലി നേടാം|HOTEL LEELA PALACE Jobs

HOTEL LEELA PALACE Jobs


ലീല പാലാസ്,രവിസ് ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ & റിസോർട്ടിൽ ജോലി നേടാം ഇമെയിൽ വഴി ജോലി നേടാം 


കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ഹോട്ടൽ & റിസോർട്ട് ആയ ലീല പാലസ് & രവിസിലും നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു താല്പര്യം ഉള്ളവർ താഴെ കൊടുത്ത ജോലി ഒഴിവുകൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഇമെയിൽ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യുക.


The leela palaces raviz hotels & resorts job vacancies kerala 


Find the right platform for your career growth and stability with an International experience in World class destinations all over India

Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു 


General Managers


Chief Financial Officer (CFO)


Hotel Managers/Resort Manage


General Manager, Finance


Financial Controllers


Accountants


Sous Chefs/Master Chefs


Sales & Marketing Heads


Executive Chefs


CDP's/Commis


Sales Managers


Food and Beverage Managers


Executive Housekeepers


Restaurant Managers/Stewards


Guest Service Associates in all the Departments


If you think you can be a game changer, send your resume to jayaprakash @ theleela.com/careers @theraviz.com

kerala job in Kerala,kerala job portal,kerala jobs online,online jobs in kerala,work from home jobs in kerala,kerala state job portal,kerala jobs portal,online jobs at kerala,online jobs kerala,urgent job vacancies in ernakulam, state job portal,urgent job vacancies in kerala, online jobs for students in kerala,private job vacancies in kerala,urgent jobs in kerala, job vacancies in kerala for freshers 2021,state job portal kerala,kerala state job portal login, best jobs in kerala,jobs in malayalam


Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.