ദേശാഭിമാനിയിൽ ജോലി അവസരം|Desabhimani Job Vacancy|Kerala Jobs

 ദേശാഭിമാനിയിൽ ജോലി അവസരം|Desabhimani Job Vacancy|Kerala Jobs

Desabhimani Job Vacancy


ദേശാഭിമാനി വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


ദേശാഭിമാനിയിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ


പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ എട്ട് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന ദേശാഭിമാനി വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.താഴെ നോക്കുക 

Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

അതോടൊപ്പം മറ്റ് പുതിയ ഒഴിവുകൾ കൂടി താഴെ നൽകുന്നു.ഈ പോസ്റ്റ് പൂർണമായും വായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജോലി ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.


മാനേജർ (പരസ്യ വിഭാഗം)


തിരുവനന്തപുരത്ത് പരസ്യ വിഭാഗത്തിൽ മാനേജർ. മികച്ച ആശയവിനിമയവും അവതരണ വൈദഗ്ധ്യവുമുള്ള ബി ബിഎ/ബിരുദധാരികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. എംബിഎ ബി രുദധാരികൾക്ക് മുൻഗണന. മാധ്യമം, അനുബന്ധ മേഖല കളിൽ കുറഞ്ഞത് 5 മുതൽ 10 വർഷം വരെ പ്രവൃത്തി പരിച യം. പ്രായം 40 ൽ താഴെ.


സീനിയർ മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്


കേരളത്തിലെ വിവിധ ദേശാഭിമാനി യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് സീ നിയർ മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. യോഗ്യത: ബിരുദം. എംബിഎ ബിരുദധാരികൾക്ക് മുൻഗ ണന. മാധ്യമം/അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം. പ്രായം 35 ൽ താഴെ.


 എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം?


 താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ അയച്ചുകൊടുക്കുക.


career@deshabhimani.com

kerala job in Kerala,kerala job portal,kerala jobs online,online jobs in kerala,work from home jobs in kerala,kerala state job portal,kerala jobs portal,online jobs at kerala,online jobs kerala,urgent job vacancies in ernakulam, state job portal,urgent job vacancies in kerala, online jobs for students in kerala,private job vacancies in kerala,urgent jobs in kerala, job vacancies in kerala for freshers 2021,state job portal kerala,kerala state job portal login, best jobs in kerala,jobs in malayalam


Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.